UWAGA !

Niestety czas oczekiwania na kolejną edycję naszego Forum nadal się wydłuża. Wszyscy chcielibyśmy się jak najszybciej wspólnie spotkać. W międzyczasie pozostajemy jak zwykle do Państwa indywidualnej dyspozycji. W sprawach doradztwa technicznego lub inwestycyjnego, zorganizowania indywidualnego szkolenia czy też przeprowadzenia prób technologicznych prosimy o bezpośredni kontakt z FOKA ENGINEERING (zakładka KONTAKT lub bezpośredni telefon). Do zobaczenia już wkrótce.

 

Europejskie Forum Mycia Przemysłowego części i komponentów (Industrial Parts Cleaning Forum & Expo) wraz z towarzyszącą wystawą jest wiodącym niezależnym i dla wszystkich otwartym wydarzeniem biznesowym tej branży w Centralnej Europie, skierowanym do wszystkich gałęzi przemysłu i ich fachowców, zaangażowanych w technologie mycia przemysłowego, w czystość techniczną w przemyśle samochodowym wg. VDA 19 i ISO 16232, w znacznie wyższe klasy czystości w elektronice i półprzewodnikach, przemyśle optycznym i branży medycznej , aż do Klasy 7 wg. ISO, w obróbkę powierzchniową, jak również w utrzymanie poziomu czystości już raz umytych detali podczas kolejnych etapów procesu produkcyjno-logistycznego.

Nasze Forum skupia się na nowoczesnych technologiach mycia i klasach czystości technicznej dla wszystkich gałęzi przemysłu –
         BetterCleaningForYourParts!    Workshops & Speed Networking.

Sukces pierwszej edycji Forum, wysokie zainteresowanie przemysłu jak i liczne zgłoszenia nowych tematów zmusiło nas do przeniesienia tego wydarzenia z jesieni 2019. Gwarantujemy zawsze wysoki poziom wszystkich edycji, również tej.

Podczas Forum zostanie zaprezentowana pierwsza flota mobilnych laboratoriów czystości technicznej (VDA 19.1 / ISO 16232) na polskim rynku.

Najwyższe klasy czystości uzyskuje się nie przez czyszczenie czy też szorowanie, jak niektórzy „fachowcy” twierdzą, tylko przez mycie. Dlatego też do mycia nie zaliczamy ani czyszczenia lodem ani laserową wiązką. Mimo, że celem mycia jest zawsze czystość, nigdy nie stosujemy technologii czyszczących tylko zawsze myjące! Nie ma czystości technicznej bez odpowiedniej technologii. A technologie te ulegają aktualnie fundamentalnym zmianom.

Podstawowa i zawsze obowiązująca zasada mycia przemysłowego jest tylko jedna: „podobne zmywa podobne”, czyli organiczne (niepolarne) zanieczyszczenia jakimi są oleje (obróbcze, konserwujące), tłuszcze, smary, parafiny, kleje, żywice i związki ropy naftowej można skutecznie usunąć  używając tylko niepolarnych mediów myjących jakimi są węglowodory chlorowane, bezchlorowcowe i modyfikowane  alkohole. Nieorganiczne (polarne) zanieczyszczenia takie jak sole, mydła, emulsje, chłodziwa, pasty polerskie i ochronne, odciski rąk, pył, zgorzelinę, rdzę, pozostałości szlifierskie, ścierne i śrutownicze, jak również same wióry można usunąć tylko  przy użyciu roztworów wodnych i jedynie w bardzo wąskim zakresie alkoholi modyfikowanych ale nigdy węglowodorów. Natomiast w dużym stopniu  wszelkiego rodzaju tłuszcze można  zmyć roztworami wodnymi ale też nie do końca wszystkie.  Stosując myjki albo wodne albo rozpuszczalnikowe, bez znaczenia z jakim wspomaganiem (ultradźwięków czy też cyklicznie wymuszanego pęcherzykowania kąpieli myjącej – Cyclic Nucleation Process CNp), zawsze pozostawiamy na umytych detalach zanieczyszczenia szczątkowe, albo organiczne albo nieorganiczne. Pojawia się więc pytanie: w jaki sposób osiągnąć najwyższą klasę czystości?

Dobór odpowiedniej technologii mycia i medium myjącego, jak i samej koncepcji urządzenia dla danego poziomu zabrudzenia i skali produkcji, nie jest możliwy bez dokładnego rozpoznania z jakim zabrudzeniem mamy do czynienia, kiedy dane zabrudzenie powstało i czym zostało spowodowane. Nasze Forum to kompendium wiedzy na temat aktualnie dostępnych technologii i metod mycia dla szerokiego zakresu zastosowań, od produkcji wielkoseryjnej i mycia dużych partii poprzez mycie pojedynczych części, mycie wstępne i mycie precyzyjne (dokładne i ultra dokładne), aż do technologii przygotowania powierzchni części i komponentów przed operacjami nakładania powłok ochronnych, trybologicznych i ozdobnych (PVD, PACVD, CVD).

Od wodnych mediów myjących, poprzez nieszkodliwe dla środowiska metody mycia rozpuszczalnikami w próżniowych, hermetycznie zamkniętych systemach z ciągłą destylacją, odtłuszczanie parowe, gratowanie (również nie jest zaliczane do technologii mycia), mycie zalewowo-iniekcyjne, stosowanie ultradźwięków, czy też suszenie próżniowe do najnowszych technologii CNp, mycia hybrydowego czy Beyond.

FORUM można potraktować jako szkolenie w podstawach mycia przemysłowego dla osób początkujących w branży, ale i również jako FORUM dyskusyjne dla zaawansowanych profesjonalistów.

 Nasza AKADEMIA DOSKONAŁOŚCI u
ruchamia cykl specjalistycznych szkoleń z praktycznych zastosowań przemysłowych technologii mycia, suszenia i konserwacji części i komponentów. Seminaria szkoleniowe są organizowane przy współpracy z Instytutem Fraunhofera i będą się odbywać corocznie w przeddzień Forum. 

AKADEMIA DOSKONAŁOŚCI jest dostępna dla wszystkich. Każdy może się na nią zapisać i każdy uczestnik otrzyma odpowiedni certyfikat. Tematy mycia są stosunkowo złożone ale nikt nie musi być inżynierem, czy też uczęszczać na studia podyplomowe, ażeby je sobie przyswoić i w życiu zawodowym stosować.

 

Instytut Fraunhofera jest jedną z najważniejszych placówek badawczo-rozwojowych na świecie a jego Fraunhofer Cleaning Technology Alliance, prowadzi w 10 ośrodkach prace badawczo-rozwojowe i analityczno-doradcze w technologiach mycia przemysłowego.

 

Po zakończeniu Seminarium uczestnicy będą mogli skorzystać z możliwości indywidualnych porad technicznych. Celem tych krótkich dyskusji na konkretny temat z mycia przemysłowego (po 10-20 minut), może być pozyskanie wskazówek i zaleceń przy rozwiazywaniu problemów, eliminacji błędów technologicznych i szukaniu rozwiązań (wcześniejsze umówienie spotkania jest zalecane).

Wymagana jest osobna rejestracja. Szczegóły pod: SEMINARIUM SZKOLENIOWE.

Spotkania prosimy umawiać poprzez kontakt z kf@industrial-cleaning-forum.com

Tematyka FORUM

W wielu gałęziach przemysłu wśród wymagań jakościowych określany jest również poziom czystości produktu czyli tzw. czystość techniczna –  z wymaganiami diametralnie różniącymi się dla każdej branży.  Producent musi nie tylko zastosować odpowiednią technologię mycia, ale również określić metodami pomiarowymi uzyskany poziom stanu czystości powierzchni produktu. Clean Room to nie jest już pojęcie stosowane tylko w medycynie, elektronice czy przemyśle optycznym.

Najnowocześniejsze techniki i metody mycia, jak również najnowsze media myjące. Wszystko dla osiągnięcia najlepszych parametrów technicznych, wysokiej wydajności w usuwaniu oleju, smarów, emulsji i wiórów, jak i zadowalającej kontroli kosztów. Systemy ciągłej destylacji i separacji zanieczyszczeń. Kontrola kąpieli myjących z automatycznym uzupełnianiem ubytków i automatyczną rejestracją parametrów. Kontrola jakości, zabezpieczenie antykorozyjne, konserwacja powierzchni, logistyka czystych detali.

Każdy umyty detal, każda umyta powierzchnia może ulec natychmiastowej kontaminacji podczas kolejnych procesów technologicznych czy też logistycznych, dlatego utrzymanie czystości jest w wielu procesach produkcyjnych równie ważne jak jej uprzednie uzyskanie.

 

Prezentacja pierwszej floty mobilnych laboratoriów czystości technicznej (VDA 19.1 / ISO 16232) na polskim rynku

 

 

 

Wszystkie prezentacje będą tłumaczone symultanicznie na język polski i angielski

 

Grupa docelowa i przekrój uczestników

Forum Mycia Przemysłowego wychodzi naprzeciw wielu zapytaniom ze strony firm, które kształtują przyszłość tej branży na świecie. Szeroki zakres tematyczny powoduje, że nasza propozycja programowa wzbudza zainteresowanie wielu grup zawodowych działających w tej branży. Wydarzenie adresowane jest do firm bezpośrednio stosujących mycie w swoich procesach produkcyjnych i szerokiego zakresu dostawców urządzeń myjących, oprzyrządowania i usług w tej branży. Uczestnikami będą przedstawiciele kadry zarządzającej, produkcyjnej, utrzymania ruchu, inżynieryjnej, konstrukcyjnej, technologicznej, kontroli i zapewnienia jakości, ochrony środowiskowej, zakupów, sprzedaży itp

 

Korzyści z uczestnictwa

Celem FORUM jest zaprezentowanie najnowszych projektów i trendów w branży, dzielenie się wiedzą, umożliwienie nawiązania kontaktów biznesowych. Forum Mycia Przemysłowego to WORKSHOPS i SPEED NETWORKING.  Wydarzenie odbywa się corocznie. Udział w Forum to możliwość bezpośrednich spotkań z dostawcami i pracownikami tej branży, potencjalnymi klientami lub partnerami w jednym miejscu i czasie. To możliwość wymiany doświadczeń, uzupełnienia własnych wiadomości o najnowsze osiągnięcia, najnowsze technologie, jak i uzupełnienia własnych kontaktów branżowych. Zapewniamy całkowity przegląd procesów i mediów, optymalizacji procesów i kosztów, porównanie różniących się ale konkurencyjnych technologii itd

 

Specjalna cena za wstęp tylko na wystawę (po uprzednim dokonaniu rejestracji droga mejlową)

 

CERTYFIKATY SZKOLENIOWE:

Wysokie kwalifikacje naszych ekspertów i ich długoletnie doświadczenie w branży, jak również wysoki standard prelekcji, upoważnia nas do wystawiania uczestnikom odpowiednich certyfikatów szkoleniowych.

Report 2018

 

NASZE KOLEJNE FORUM TECHNICZNE: