Forum Mycia Przemysłowego 2021 – Program

Dzień 1  

8:00 – 9:00Rejestracja, poranna kawa
9:00 – 10:30Otwarcie Forum Mycia Przemysłowego / Prezentacje - część 1

Kryteria selekcyjne dla optymalnego rezultatu mycia detali wykonanych z metali lekkich - Christian Gramlich (SurTec)

Przygotowanie i filtracja środków myjących - Gerhard Koblenzer (LPW)

Czystość techniczna VDA 19.1 / ISO 16232 - Andreas Ivacic (Schuk)

10:30 – 11:30Przerwa kawowa / indywidualne rozmowy / wystawa / networking
11:30 – 13:00 Prezentacje - część 2

Monitorowanie warunków otoczenia - utrzymanie czystości - Frank-Holm Roegner (Fraunhofer FEP)

Nowoczesne metody mycia PER elementów tłoczonych z blach w szerokich gałęziach przemysłu - Marco Wolf & Karl Trautz (HEMO)

Czy poprzestajesz na drugim najlepszym rozwiązaniu? Jak uniknąć martwej strefy w wyborze metody czyszczenia - Maciej Chmielewski (SAFECHEM)

13:00 – 14:30Lunch / indywidualne rozmowy / wystawa / networking
14:30 – 16:00 Prezentacje - cześć 3

rEVolucja oraz jej wpływ na czystość techniczną produkowanych komponentów w branży automotive oraz systemy myjące do jej uzyskania - Jacek Kałuża (Noyen)

Mycie komponentów wytwarzanych drogą druku przestrzennego 3D - Gerhard Koblenzer (LPW)
16:00 – 16:30Przerwa kawowa / indywidualne rozmowy / wystawa / networking
16:30 – 17:30Prezentacje - część 4

Robotyka w maszynach myjących - Olivier Delastre (MecanoLav)

Outsourcing procesów mycia i PER-odtłuszczania. Od wejścia do wyjścia części na przykładzie firmy VIA - Cezary Brzozowski (VIA)

Energooszczędne suszenie po myciu przemysłowym - Norbert Fessler (Harter)

17:30 – 19:30 Indywidualne rozmowy / wystawa / networking
19:30 – 23:00Wieczorna Kolacja

Dzień 2  

9:00 – 11:00Prezentacje - część 5

Systematyczna droga przez Twój projekt mycia - Sebastian-Günter Hodrea (Pero)

Czyszczenie w czterochloroetylenie - Quo Vadis - Maciej Chmielewski (SAFECHEM)

Tymczasowe zabezpieczenie antykorozyjne - Christian Gramlich (SurTec)

11:00 – 11:30 Przerwa kawowa / indywidualne rozmowy / wystawa / networking.
11:30 – 13:00Prezentacje - część 6

Gratowanie wybuchowe TEM, oraz elektrochemiczne ECM jako obróbka wykańczająca - Maciej Grabowski (Benseler)

Nowatorskie metody jednokomorowego mycia przemysłowego: Beyond & Hybrid - Marco Wolf & Karl Trautz (HEMO)

Procesy obróbki strumieniowo-ściernej w myciu przemysłowym - przegląd badawczy - Christian Mohnke (Fraunhofer IPK)

13:00 – 15:00Lunch / indywidualne rozmowy / wystawa / networking
15:00Zakończenie FORUM