AKADEMIA DOSKONAŁOŚCI

Forum Mycia Przemysłowego i Instytutu Fraunhofera

 

SEMINARIUM SZKOLENIOWE:

OPTYMALNE PROJEKTOWANIE PROCESÓW MYCIA PRZEMYSŁOWEGO

 

tegoroczny wykład:

„Wymagania stawiane przed łańcuchami procesów
i dostaw”

 

Nasza AKADEMIA DOSKONAŁOŚCI uruchamia cykl specjalistycznych szkoleń z praktycznych zastosowań przemysłowych technologii mycia, suszenia i konserwacji części i komponentów. Seminaria szkoleniowe są organizowane przy współpracy z Instytutem Fraunhofera i będą się odbywać corocznie w przeddzień Forum. 

AKADEMIA DOSKONAŁOŚCI jest dostępna dla wszystkich. Każdy może się na nią zapisać i każdy uczestnik otrzyma odpowiedni CERTYFIKAT. Tematy mycia są stosunkowo złożone ale nikt nie musi być inżynierem, czy też uczęszczać na studia podyplomowe, ażeby je sobie przyswoić i w życiu zawodowym stosować.

 

Instytut Fraunhofera jest jedną z najważniejszych placówek badawczo-rozwojowych na świecie a jego Fraunhofer Cleaning Technology Alliance, prowadzi w 10 ośrodkach prace badawczo-rozwojowe i analityczno-doradcze w technologiach mycia przemysłowego.

Po zakończeniu Seminarium uczestnicy będą mogli skorzystać z możliwości indywidualnych porad technicznych. Celem tych krótkich dyskusji na konkretny temat z mycia przemysłowego (po 10-20 minut), może być pozyskanie wskazówek i zaleceń przy rozwiazywaniu problemów, eliminacji błędów technologicznych i szukaniu rozwiązań (wcześniejsze umówienie spotkania jest zalecane). Spotkania prosimy umawiać poprzez kontakt z kf@industrial-cleaning-forum.com

Wymagana jest osobna rejestracja (formularz Zgłoszenie Uczestnictwa)

 


13:00 – 13:30 Rejestracja, kawa, powitanie uczestników
13:30 – 14:15 Zrozumienie wymagań mycia przemysłowego i bezpieczne opanowanie wszystkich jego procesów

lub alternatywnie (zadecyduje większość):

Mycie komponentów zgodnie z wymaganiami jakościowymi dzięki niezawodnej elementarnej wiedzy technicznej

14:15 – 14:45 Przerwa kawowa / indywidualne rozmowy /networking
14:45 – 15:30 Konflikty procesów mycia przemysłowego w wewnętrznych i zewnętrznych łańcuchach dostaw

lub alternatywnie (zadecyduje większość):

Wymagania dotyczące czystości a presja kosztów - czy jest z tego jakieś wyjście?

15:30 – 15:50 Krótka przerwa kawowa
15:50 – 16:15 Końcowe etapy procesów mycia: płukanie i suszenie - często zapominane, pomijane lub ignorowane

lub alternatywnie (zadecyduje większość):

Możliwości i ograniczenia analizy zanieczyszczeń szczątkowych

16:15 – 16:45 Przerwa kawowa / indywidualne rozmowy /networking
16:45 – 18:30Krótkie indywidualne dyskusje (po 10-20 minut) na konkretny temat z mycia przemysłowego, których celem będzie pozyskanie wskazówek i zaleceń przy rozwiazywaniu trudności, eliminacji błędów technologicznych i szukaniu rozwiązania (wcześniejsze umówienie spotkania zalecane)