Europejskie Forum Mycia Przemysłowego wraz z towarzyszącą wystawą (Industrial Parts Cleaning Forum & Expo) jest wiodącym niezależnym i dla wszystkich otwartym wydarzeniem biznesowym tej branży w Centralnej Europie, skierowanym do wszystkich gałęzi przemysłu i ich fachowców zaangażowanych w technologie mycia części i komponentów, czystość techniczną VDA 19 i ISO 16232, obróbkę powierzchniową, jak również utrzymania poziomu czystości podczas całego procesu produkcyjno-logistycznego.

Sukces pierwszego wydania Forum i wysokie zainteresowanie tematami zaproponowanymi do drugiej edycji zmusiło nas do przeniesienia tego wydarzenia z jesieni 2019 na wiosnę 2020.

Nasze Forum skupia się na nowoczesnych technologiach mycia i klasach czystości technicznej dla wszystkich gałęzi przemysłu – BetterCleaningForYourParts! 

Omawiane będą najnowsze technologie, innowacje i trendy w branży mycia przemysłowego dla przemysłu samochodowego, lotniczego, narzędziowego, ciężkiego, precyzyjnego, medycznego, elektronicznego, optycznego, obróbki cieplnej i innych. Uczestniczący fachowcy będą dzielić się swoją wiedzą podczas licznych prezentacji, dyskusji i indywidualnych rozmów.

Sukces pierwszej edycji Forum, duże zainteresowanie przemysłu jak i liczne zgłoszenia nowych tematów gwarantują już teraz wysoki poziom również tego wydania. Uczestniczący fachowcy będą dzielić się swoją wiedzą podczas licznych prezentacji, dyskusji i indywidualnych rozmów.

Podczas Forum zostanie zaprezentowana pierwsza flota mobilnych laboratoriów czystości technicznej (VDA 19.1 / ISO 16232) na polskim rynku.

Podstawowa i zawsze obowiązująca zasada mycia przemysłowego jest tylko jedna: „podobne zmywa podobne”, czyli niepolarne (organiczne) zanieczyszczenia jakimi są oleje (obróbcze, konserwujące), tłuszcze, smary, parafiny, kleje, żywice i związki ropy naftowej można skutecznie usunąć  używając tylko niepolarnych mediów myjących jakimi są węglowodory chlorowane, bezchlorowcowe i modyfikowane  alkohole. Polarne (nieorganiczne) zanieczyszczenia takie jak sole, mydła, emulsje, chłodziwa, pasty polerskie i ochronne, ślady rąk, pył, zgorzelinę, rdzę, pozostałości szlifierskie, ścierne i śrutownicze jak również same wióry można usunąć tylko  przy użyciu roztworów wodnych i jedynie w bardzo wąskim zakresie alkoholi modyfikowanych ale nigdy węglowodorów. Natomiast w dużym stopniu  wszelkiego rodzaju tłuszcze można  zmyć roztworami wodnymi ale nie do końca wszystkie.  Stosując myjki albo wodne albo rozpuszczalnikowe, bez znaczenia z jakim wspomaganiem (ultradźwięków czy też Cyclic Nucleation Process CNp), zawsze pozostawiamy na umytych detalach zanieczyszczenia, albo organiczne albo nieorganiczne. Pojawia się więc pytanie: w jaki sposób osiągnąć najwyższą klasę czystości?

Dobór odpowiedniej technologii mycia i medium myjącego, jak i samej koncepcji urządzenia dla danego poziomu zabrudzenia i skali produkcji, nie jest możliwy bez dokładnego rozpoznania z jakim zabrudzeniem mamy do czynienia, kiedy dane zabrudzenie powstało i czym zostało spowodowane. Nasze Forum to kompendium wiedzy na temat aktualnie dostępnych technologii i metod mycia dla szerokiego zakresu zastosowań, od produkcji wielkoseryjnej i mycia dużych partii poprzez mycie pojedynczych części, mycie wstępne i mycie precyzyjne (dokładne i ultra dokładne), aż do technologii przygotowania powierzchni części i komponentów przed operacjami nakładania powłok ochronnych, trybologicznych i ozdobnych (PVD, PACVD, CVD).

Od wodnych mediów myjących, poprzez nieszkodliwe dla środowiska metody mycia rozpuszczalnikami w próżniowych, hermetycznie zamkniętych systemach, odtłuszczanie parowe, czyszczenie na sucho, gratowanie, mycie zalewowo-iniekcyjne, czy tez mycie i suszenie próżniowe, stosowanie ultradźwięków, najnowszych technologii Cyclic Nucleation Process CNp, mycia hybrydowego czy Beyond. Nie zapomnimy o tematach takich jak zabezpieczenie przed korozją, pakowanie i logistyka, kontrola i regeneracja kąpieli myjących.

FORUM można potraktować jako szkolenie w podstawach mycia przemysłowego dla osób początkujących w branży, ale również jako forum dyskusyjne dla zaawansowanych profesjonalistów.

 Nasza AKADEMIA DOSKONAŁOŚCI u
ruchamia cykl specjalistycznych szkoleń z praktycznych zastosowań przemysłowych technologii mycia, suszenia i konserwacji części i komponentów. Seminaria szkoleniowe są organizowane przy współpracy z Instytutem Fraunhofera i będą się odbywać corocznie w przeddzień Forum. Tym razem w poniedziałek 30.03.2020.

AKADEMIA DOSKONAŁOŚCI jest dostępna dla wszystkich. Każdy może się na nią zapisać i każdy uczestnik otrzyma odpowiedni certyfikat. Tematy mycia są stosunkowo złożone ale nikt nie musi być inżynierem, czy też uczęszczać na studia podyplomowe, ażeby je sobie przyswoić i w życiu zawodowym stosować.

 

Instytut Fraunhofera jest jedną z najważniejszych placówek badawczo-rozwojowych na świecie a jego Fraunhofer Cleaning Technology Alliance, prowadzi w 10 ośrodkach prace badawczo-rozwojowe i analityczno-doradcze w technologiach mycia przemysłowego.

 

Po zakończeniu Seminarium uczestnicy będą mogli skorzystać z możliwości indywidualnych porad technicznych. Celem tych krótkich dyskusji na konkretny temat z mycia przemysłowego (po 10-20 minut), może być pozyskanie wskazówek i zaleceń przy rozwiazywaniu problemów, eliminacji błędów technologicznych i szukaniu rozwiązań (wcześniejsze umówienie spotkania jest zalecane).

Wymagana jest osobna rejestracja. Szczegóły pod: SEMINARIUM SZKOLENIOWE.

Spotkania prosimy umawiać poprzez kontakt z kf@industrial-cleaning-forum.com

Tematyka FORUM

W wielu gałęziach przemysłu wśród wymagań jakościowych określany jest również poziom czystości produktu czyli tzw. czystość techniczna –  z wymaganiami różniącymi się dla każdej branży.  Producent musi nie tylko zastosować odpowiednią technologię mycia, ale również określić metodami pomiarowymi uzyskany poziom stanu czystości powierzchni produktu. Clean Room to nie jest już pojęcie stosowane tylko w medycynie, elektronice czy przemyśle optycznym.

Najnowocześniejsze techniki i metody mycia, jak również najnowsze media myjące. Wszystko dla osiągnięcia najlepszych parametrów technicznych, wysokiej wydajności w usuwaniu oleju, smarów, emulsji i wiórów, jak i zadowalającej kontroli kosztów. Systemy ciągłej destylacji i separacji zanieczyszczeń. Kontrola kąpieli myjących z automatycznym uzupełnianiem ubytków i automatyczną rejestracją parametrów. Kontrola jakości, zabezpieczenie antykorozyjne, konserwacja powierzchni, logistyka czystych detali.

Każdy umyty detal, każda umyta powierzchnia może ulec natychmiastowej kontaminacji podczas kolejnych procesów technologicznych czy też logistycznych, dlatego utrzymanie czystości jest w wielu procesach produkcyjnych równie ważne jak jej uprzednie uzyskanie.

 

Prezentacja pierwszej floty mobilnych laboratoriów czystości technicznej (VDA 19.1 / ISO 16232) na polskim rynku

 

 

 

Wszystkie prezentacje będą tłumaczone symultanicznie na język polski i angielski

 

Grupa docelowa i przekrój uczestników

Forum Mycia Przemysłowego wychodzi naprzeciw wielu zapytaniom ze strony firm, które kształtują przyszłość tej branży na świecie. Szeroki zakres tematyczny powoduje, że nasza propozycja programowa wzbudza zainteresowanie wielu grup zawodowych działających w tej branży.

Wydarzenie adresowane jest do firm bezpośrednio stosujących mycie w swoich procesach produkcyjnych i szerokiego zakresu dostawców urządzeń myjących, oprzyrządowania i usług w tej branży.

Uczestnikami będą przedstawiciele kadry zarządzającej, produkcyjnej, utrzymania ruchu, inżynieryjnej, konstrukcyjnej, technologicznej, kontroli i zapewnienia jakości, ochrony środowiskowej, zakupów, sprzedaży itp

 

Korzyści z uczestnictwa

Celem FORUM jest zaprezentowanie najnowszych projektów i trendów w branży, dzielenie się wiedzą, umożliwienie nawiązania kontaktów biznesowych. Forum Mycia Przemysłowego jest wydarzeniem odbywającym się corocznie. Udział w Forum to możliwość bezpośrednich spotkań z dostawcami i pracownikami tej branży, potencjalnymi klientami lub partnerami w jednym miejscu i czasie. To możliwość wymiany doświadczeń, uzupełnienia własnych wiadomości o najnowsze osiągnięcia, najnowsze technologie, jak i uzupełnienia własnych kontaktów branżowych. Zapewniamy całkowity przegląd procesów i mediów, optymalizacji procesów i kosztów, porównanie różniących się ale konkurencyjnych technologii itd

 

Specjalna cena za wstęp tylko na wystawę (po uprzednim dokonaniu rejestracji droga mejlową)

 

CERTYFIKATY SZKOLENIOWE:

Wysokie kwalifikacje naszych ekspertów i ich długoletnie doświadczenie w branży, jak również wysoki standard prelekcji, upoważnia nas do wystawiania uczestnikom odpowiednich certyfikatów szkoleniowych.

Report 2018

 

NASZE KOLEJNE FORUM TECHNICZNE: